Barcelonan Suomi-kouluun on tänä vuonna ilmoittautunut ennätysmäärä oppilaita, 43 lasta ja nuorta. Eniten on kaikkein pienimpiä Suomi-koululaisia, sillä ilmoittautuneista lähes puolet on 3-5-vuotiaita. Suomi-koulussa toimii lukuvuonna 2018-19 kolme ryhmää: minit (3-4-vuotiaat), eskarilaiset (5-6-vuotiaat) ja koululaiset/kielitaitoryhmä (7-14-vuotiaat). Ryhmäjako on joustava ja siinä otetaan huomioon lapsen ikä, kehitystaso ja kielitaito. Koska jokaisessa ryhmässä on useampia opettajia, lapset voivat toimia myös pienryhmissä, niin että jokainen lapsi saa tehdä omalle kehitys- ja kielitaitotasolleen sopivia tehtäviä. Lisäksi aiomme tänä lukuvuonna lisätä eri ryhmien välistä vuorovaikutusta, esim. yhteisten lukuhetkien kautta.

 

 

Share This